Vuoden 2014 tiedotteet

Ajankohtaista asiaa marraskuulle

06.11.2014

Viimeisimpänä käyttöönotetuilla vaiheen 3 alueilla (Ahdenkallio, Harjanteentie, Koivukuja, Linjakatu)  on verkostomme vesi todettu laadultaan erinomaiseksi. Alueen viimeistenkin liittyneiden kiinteistöjen rakentamisaikainen talousveden keittokehotus on nyt virallisesti purettu.

Viemäriverkoston savukoe kyläkeskustan alueella tehtiin onnistuneesti keskiviikkona 5.11., kiitos kaikille alueen kiinteistönhaltijoille ja asukkaille. Kokeessa ei onneksi löytynyt isompia ongelmakohtia, mutta kuitenkin muutamia tarkistettavia ja jatkotoimenpiteitä vaativia paikkoja saatiin selville.

Vaiheeseen 4 liittyvien Osuuskunnan putkireittien suunnittelijat liikkuvat parhaillaan maastossa Palopuron, Kaukasten ja Uudenkylän alueilla. Heidän työnään on katsoa minkälaisista maastokohdista meidän vesi- ja viemäriputkemme voidaan tuoda liittyjillemme Hyvinkään Veden runkolinjasta. Toivomme että suunnittelijat saavat työrauhan, ja että heidän maastoon asettamansa merkkipaalut saisivat olla paikoillaan vielä toistaiseksi. Näin saadaan maaperätutkimukset vietyä läpi onnistuneesti, kustannustehokkaan rakentamisen mahdollistamiseksi.

***

Savukoe kyläkeskustan alueella 5.11.2014

28.10.2014

Kyläkeskustan alueella järjestetään viemäriverkon kuntoa ja tiiviyttä kartoittava

savukoe keskiviikkona  5.11.2014  klo  9-16 välisenä aikana (sään salliessa).

Tarkempi alue on Lemmilän pumppaamo – Lemmilä – Kyläkeskus – Kylä-Katila – Huoltola. Talouksia ja laitoksia, joihin savukoe voi vaikuttaa, tullaan tiedottamaan vielä erikseen tällä tiedotteella.

Kokeen tarkoituksena on saada selville onko etenkin verkoston vanhemmissa osissa sellaisia kohtia, joista voi mahdollisesti päästä hulevesiä osuuskunnan viemäriin. Viemäriverkostomme on tarkoitettu vain talouksien ja laitosten normaaleille jätevesille, ja kaikki ylimääräinen sinne kertyvä vesi tuo tullessaan myös ylimääräisiä kustannuksia koko osuuskunnalle.

Savukokeen aikana pumppaamolta käsin johdetaan savua viemäriverkkoon. Mikäli savua tulee ulos jostain muualta kuin tarkistuskaivojen kansista tai viemäreiden tuuletusputkista, tiedetään siinä paikassa olevan huomiota vaativan kohdan. Normaalitilanteessa savu ei pääse kiinteistöön sisälle. Savu on täysin vaaratonta, eikä se värjää pintoja.

Kokeen vaikutusalueella olevia kiinteistöjä pyydetään varautumaan etukäteen tiedotteen mukaisin valmisteluin, tällöin saamme siitä parhaiten tuloksia. Pahoittelemme kokeesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Onnistunut koe kuitenkin hyödyttää meitä kaikkia!

***

Käyttökatko vedenjakelussa

20.10.2014

Hyvinkään Vesi vaihtaa Nummenmäessä Osuuskunnan suuntaan tulevaan runkolinjaan vesimittarin. Tästä johtuen vedenjakelussa on käyttökatko koko Ridasjärven alueella tiistaina 21.10.2014 klo 09:30 – 13:00. Katko saattaa olla ilmoitettua lyhyempikin. Pahoittelemme katkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

***

Kaukas-Palopuron suunnittelu etenee

30.09.2014

Kaukaksen ja Palopuron alueitten vesihuollon yleissuunnitelmasta järjestettiin tutustumistilaisuus tiistaina 23.09. Kaukaksen Juhlatalolla. Maanomistajilla ja alueen asukkailla oli mahdollisuus tutustua näytteillä oleviin karttoihin, sekä esittää kommentteja ja muutostoiveita suunnittelijalle. Paikalla oli lisäksi edustus Ritasjärven Vesiosuuskunnasta ja Hyvinkään Vedestä. Tilaisuuteen saapui mukava määrä väkeä, ja muutostoivekarttaan kertyikin useita hyviä ehdotuksia. Kun muutokset on saatu piirrettyä puhtaaksi yleissuunnitelmaan, julkaisemme kartat suunnittelijan luvan saatuamme nettisivuillamme. Tilaisuudessa tuli vielä muutama uusi jäsenhakemus Osuuskuntaamme, ja edelleenkin mukaan mahtuu! Kaikkiaan Kaukaksen-Palopuron-Uusikylän alueilta on tullut jo lähes 90 jäsentä. Näin iso potentiaalinen liittyjien määrä helpottaa päätösten tekoa alueen vesirakentamisesta.

Suunnittelu etenee jatkossa siten, että lokakuussa putkilinjasto merkitään puupaaluin maastoon. Toivomme, että paalujen annettaisiin olla paikoillaan toistaiseksi, jotta suunnittelijat pääsisivät tekemään työnsä häiriöittä. Paalujen perusteella maanomistajatkin näkevät reitin nyt tarkasti, ja ovat edelleen tervetulleita antamaan linjauksista tarvittaessa palautetta. Maastomittaukset gps- ja takymetrikalustolla tehdään loka-marraskuun aikana. Samalla tehdään maaperämittauksia luotaamalla ja kairaamalla, jotta esimerkiksi kallioitten paikat löydettäisiin etukäteen. Suunnitelmat valmistuvat 2014 loppuun mennessä, ja pääsevät kaupungin viralliseen käsittelyyn. Kaltevan ja Kaukaksen välisen siirtoviemärin alustava aikataulu on toteutukseltaan 2015-2016 aikana.

Yleissuunnitelman esittelytilaisuuden jälkeen on tullut kyselyjä siitä, ovatko kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot mukana Osuuskunnan liittymän hinnassa, vai joutuuko liittyjä maksamaan ne itse. Kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot ovat mukana Osuuskunnan liittymän hinnassa, eikä niistä tule hankinnaltaan lisäkustannuksia liittyjälle. Liittymämaksu on saman suuruinen, rakennettiin talouteen viettoviemäri tai pumppaamo. Osuuskunta tasaa liittymien rakentamisen kustannusten erotukset muun muassa yhteiskunnan tuen avulla, jotta voitaisiin toteuttaa kokonaisuudeltaan varmasti toimiva, kustannustehokas ratkaisu. Tämänkin takia on hyvä saada tietää jäsenten ja liittyjien määrä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

***

Kutsu yleisuunnitelman esittelytilaisuuteen

VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMALUONNOKSEN ESITTELYTILAISUUS KAUKASTEN JUHLATALOLLA  TIISTAINA 23.9. KLO 18

Kaukas-Palopuron alueen vesihuollon yleissuunnitelmaluonnos on valmistunut, ja Ritasjärven Vesiosuuskunta järjestää luonnoksen esittelytilaisuuden Kaukasten Juhlatalolla. Koska yleissuunnitelma tulee ohjaamaan Osuuskunnan välittömästi alkavaa hankesuunnittelua, haluamme Osuuskuntana kuulla jo nyt paikallisia asukkaita ja maanomistajia. Yleissuunnitelma tulee myöhemmin virallisesti nähtäville ja kuultavaksi kaupungin normaalissa hyväksymisjärjestyksessä, mutta tilaisuudessa on mahdollisuus vaikuttaa ja kertoa mielipiteensä suoraan suunnittelijalle. Paikalla on edustus Vesiosuuskunnasta, Hyvinkään Vedeltä ja suunnittelutoimistolta.

Tervetuloa aitiopaikalle kuuntelemaan ja kertomaan oma mielipide suunnitelmista, sekä tarkastamaan oman asunnon sijainti suhteessa suunniteltuun putkilinjastoon.

Ritasjärven Vesiosuuskunnan hallitus

***

Pumppaamoiden huoltokiertue heinäkuun aikana

30.06.2014

Heinäkuun aikana tullaan Osuuskunnan toimesta käymään läpi liittyneiden talouksien kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot. Pumppaamoiden kunto ja sisältö tarkistetaan, ja tarvittaessa suoritetaan pesu- ja huoltotoimenpiteitä. Samalla käyntikerralla luetaan vesimittarikin, mikäli mittaritilaan on pääsy.

Kolmosvaiheen kytkennät ovat edenneet hienolla vauhdilla. Kesäkuun lopussa on enää kaksi taloutta kytkemättä, niiden jälkeen onkin kolmosvaihe valmis. Kiitos hyvästä yhteistyöstä alueen asukkaille!

Neljännen vaiheen (Kaukas, Palopuro, Uusikylä) alueen asukkailta on tullut mukavaan tahtiin yhteydenottoja ja jäsenhakemuksia, mutta vielä mahtuu mukaankin. Jäsenhakemuksen pääsee tekemään helpoiten sivun vasemman laidan linkistä.  Lisätietoja ja vastauksia kysymyksiin saa osoitteesta  uusivesiposti@ritasjarvi.fi .

***

Kesäisiä vesikuulumisia ja muuta ajankohtaista

10.06.2014

Osuuskunnan vuosikokouksessa valittu uusi hallitus kokoontui 03.06.2014 järjestäytymiskokoukseensa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri Mikkola, varapuheenjohtajaksi Jussi Airas ja sihteeriksi  Kimmo Kemppinen.

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti Palopuron ja Kaukasten alueitten asukkaille tarjotaan mahdollisuutta saada vesiasiansa kuntoon osuuskunnan kautta. Paikalliset kyläyhdistykset ajavat jo asiaa aktiivisesti eteenpäin, ja hallituksesta nimettiin näiden yhteyshenkilöksi ja konsultointiavuksi Jussi Airas. Hankkeen parissa toimivat henkilöt tavoittaa kootusti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen uusivesiposti@ritasjarvi.fi. Yhdistysten ja vesiosuuskunnan yhteinen tiedotustilaisuus hankkeesta pidetään Palopuron koululla maanantaina 16.06.2014 klo 18:30.

Vaiheen 3 talouksia oli kokoukseen mennessä liitetty osuuskunnan verkostoon jo 14. Osuuskunnan omalla kytkentäryhmällä oli tuossa vaiheessa enää 10 taloutta liittämättä, ja 12 taloutta hoitaa liittymänsä asennuksen itse. Tällä vauhdilla kaikki osuuskuntaan liittyneet Ahdenkallion, Linjakadun, Koivukujan ja Harjanteentien taloudet on saatu kytkettyä tämän kesän aikana.

***

Vuosikokouksen päätöksiä

20.05.2014

Ritasjärven Vesiosuuskunnan vuosikokous tilikaudelta 2013 pidettiin 19.05.2014 Päivölässä. Paikalla oli 18 jäsentaloutta edustettuina. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus päättyneeltä toimintakaudelta, ja tulos sekä tase vahvistettiin. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Jussi Airas, Mauri Mikkola, Kimmo Kemppinen, Kari Sinisalo, Toivo Lahti ja Petteri Laaksonen. Varajäsenet ovat Juhani Onkalo ja Lauri Lehtonen.

Vuoden 2014 toiminnassa tärkeinä kohteina ovat Ahdenkallion kiinteistöliittymien käyttöönoton lisäksi myös talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet. Taloutemme on kokonaisuudessaan hyvällä mallilla, mutta hulevesien kertymistä jätevesiverkostoon on pyrittävä estämään vielä tarkemmin, jotta osuuskunnalle ei kertyisi tästä ylimääräistä maksettavaa. Verkostosta on lisäksi ryhdyttävä tekemään kirjanpidollisia poistoja, ja tämän järkeväksi mahdollistamiseksi tullaan tarvitsemaan sääntömuutos.

Vuoden 2014 aikana osuuskunta lähtee myös laajenemaan uusille alueille. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen esityksen pohjalta että Palopuron ja Kaukasten alueitten taloudet ovat tervetulleita liittymään Ritasjärven Vesiosuuskuntaan. Näille alueille lähdetään suunnittelemaan vesi- ja viemäröintiratkaisua yhteistyössä Hyvinkään Veden kanssa. Ratkaisu on pitkälti samanlainen kuin Ridasjärvellä, eli kaupunki rakentaa runkolinjan Kaltevan puhdistamolta Palopuron kautta Kaukasiin, ja osuuskunta toteuttaa sivuhaarat ja kiinteistöliittymät.

***

Vuosikokouskutsu

Hyvä jäsen!

Ritasjärven Vesiosuuskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 19.5.2014 klo 18:30 Ridasjärven Päivölässä (Päivöläntie 52, Hyvinkää). Esillä ovat sääntömääräiset asiat.  Lisäksi päätetään Palopuron ja Kaukasten alueitten liittymisestä osuuskuntaan hallituksen esityksen pohjalta.

Tervetuloa!

Vesiosuuskunnan Hallitus

Tilinpäätöstiedot ja hallituksen esitys postitetaan etukäteen kaikille jäsenille kokouskutsun mukana.

***

Kolmosvaiheen runkolinja on valmis ja käyttöönotettavissa

02.04.2014

Osuuskunnan hallituksen, urakoitsijan ja valvojan kesken pidettiin 25.03.2014 kolmannen vaiheen urakan loppukokous. Urakka on saatu valmiiksi aikataulussaan, ja painekoe on suoritettu hyväksytysti, joten osuuskunta vastaanotti valmiin runkolinjan urakoitsijalta. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa että runkolinjatyöt hoituivat mallikkaasti, ja niinpä toivottiin että urakoitsijalla olisi mahdollista osoittaa kiinteistöliittymien toteuttamiseen samat kaivajat. Näillähän on paikat vielä tuoreessa muistissa ja linjan varren ihmisetkin tulleet osin tutuiksi.

Kiinteistöliittymiä päästään aloittamaan tällä kevään tulon vauhdilla arviolta toukokuun alkuviikkoina. Liittymisjärjestystä suunnitellaan parhaillaan, tavoitteena on että saataisiin nopeasti hyvä virtaama putkiin veden korkean laadun ylläpitämiseksi. Liittymän toteutusta ja kytkentää varten on tälläkin alueella helpointa tilata suunnittelu, työt, kaivajat, sorat , tarvikkeet ja putkimies osuuskunnan kautta. Hinnat ovat varmasti kilpailukykyiset, eikä koneitten siirtelystä tarvitse turhaan maksaa koska ne ovat jo valmiiksi omalla kylällä.

Kun kiinteistö liittyy jätevesiviemäriin, tulee vanha käytöstä poistuva kaivo ja putkisto poistaa maasta ja toimittaa asianmukaiseen jätteenkäsittelypaikkaan. Mikäli poistaminen on rakennusten läheisyyden tai tontin aiheuttaman muun haasteen takia vaikeaa ja  vanhat likakaivot haluttaisiin jättää maahan, tulee siitä tehdä anomus Hyvinkään kaupungin ympäristökeskukselle. Linkki anomuspohjaan löytyy tästä, tai myös sivun vasemman laidan valikosta.

Niiden kiinteistöjen, jotka haluavat hoitaa liittymiensä kytkennän itse, tulisi tehdä liittymän käyttöönotto 31.08.2014 mennessä. Aikataululla varmistetaan että liittymän laitteet ja putket pääsevät nopeasti hyötykäyttöön ja verkosto optimaaliseen kuormitukseensa.

***

Kolmosvaiheen kuulumisia

12.02.2014

Jäljellä olevat kaivamiset lasketaan enää sadoissa metreissä! Tammikuun pakkaset hidastivat töitä hieman, mutta silti tämänhetkisen tiedon mukaan viikolla 9 saadaan jo kaivuutyöt kumminkin valmiiksi.

Linjan siivoustyöt tehdään heti valmistumisen jälkeen. Peltojen osalta siivous on saatava tehtyä hyvissä ajoin ennen roudan sulamista, jotta emme turhaan riko pellon pintaa ja muutenkaan haittaa kevättöihin valmistautumista.

Linja on jo yhdistetty kaupungin verkkoon, joten runkoputken huuhtelut ja koeponnistus painekokeineen päästään tekemään puhtaalla vedellä heti säiden salliessa.

***

Kolmosvaiheen kuulumisia

24.01.2014

Pakkasjakso on hidastanut töitä jonkin verran, mutta kaivamisessa ollaan silti loppusuoralla. Neljästä taloudesta enää puuttuu kiinteistöliittymä ja mahdolliset pumppaamorakenteet. Näiden jälkeen vuorossa olisikin sitten loppusiivous ja painekoe, sekä kevään odottelu, että päästäisiin ottamaan järjestelmä käyttöön!

Hyvinkään Vesi rakentaa parhaillaan mittakaivoa ja liityntäpistettä Kenraalinkulmaan. Tästä tulemme saamaan veden kolmosvaiheen putkiin, näillä näkymin aikataulun mukaisesti.