Vuoden 2012 tiedotteet

Vesi virtaa jo Ridasjärvelle

19.12.2012

Ritasjärven Vesiosuuskunta vaihtui 17.12.2012 talousveden toimittajaksi Ridasjärven kyläkeskuksen alueella. Kaupungin verkosto kylällä siirtyi tuolloin hallintaamme, ja kylän aikaisemmin Hyvinkään Veden piirissä olleet asiakkaat on nyt kytketty Osuuskunnan putkiin. Vesi on tutkittua ja hyväksi havaittua, mutta varmuuden vuoksi se on toistaiseksi keitettävä vähintään viiden minuutin ajan ennen elintarvikekäyttöä. Kaikille talouksille, joita tämä koskee, on tilanteesta erikseen tiedotettu. Toimimme tässä asiassa koko ajan yhteistyössä terveystarkastajan kanssa.

Verkostomme on nyt paineistettu jo lähes kokonaan, ja veden laatua seurataan toistuvilla näytteillä juoksutuksen ja huuhtelun ohella. Kaidanpääntieltä etelään kulkeva vesiputki tarvitsee vielä toimenpiteitä, mutta muilla alueilla tilanne alkaa jo sallia vesiliittymien käyttöönoton. Teemme viimeisimpien vesinäytteiden tulosten perusteella joulun jälkeen liityntäsuunnitelman, ja alamme sen pohjalta tiedottamaan talouksille liittymismahdollisuudesta. Toivomme saavamme veden jakelun ja kulutuksen nopeasti käyntiin veden laadun pitämiseksi hyvänä.

Haluamme toivottaa kaikille jäsenillemme, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme oikein hyvää ja rauhaisaa joulua!

***

Ympäristöpalkinto Ridasjärvelle ja Ahdenkallioon!

12.12.2012

Hyvinkään Kaupungin Ympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 22.11.2012, että vuoden 2012 ympäristöpalkinto annetaan Ritasjärven Vesiosuuskunnalle. Palkinto luovutettiin vesiosuuskunnan edustajille keskiviikkona 12.12.2012.  Palkinto on 500 euron lahjaraha sekä kunniakirja.

Vesiosuuskunnan hallitus tähdentää palkinnon olevan tunnustus kaikille osuuskunnan jäsenille sitoutumisesta yhteiseen hankkeseen, ja on samalla kunnianosoitus myös Ridasjärven ja Ahdenkallion alueiden väelle ja maanomistajille.

Lahjaraha käytetään suoraan verkoston rakentamiseen, ja kunniakirja sijoitetaan nähtäville Ridasjärven Päivölän nuorisoseurantalolle. Näet sen myös tästä linkistä.

Muuta ajankohtaista:

Runkolinjan veden juoksutusta ja puhdistamista jatketaan edelleen. Heti kun vesi täyttää laatuvaatimukset ja putkisto kyläkeskustassa siirtyy Hyvinkään Vedeltä Osuuskunnalle, päästään kytkentöjä alueella tekemään. Tällä hetkellä siis joudumme vielä odottamaan.

***

Ridasjärven puhdistamo siirtyi historiaan

20.11.2012

Ridasjärven kylässä Aulijoen varrella sijainnut vanha, mutta hyvin palvellut jätevedenpuhdistamo on poistettu käytöstä. Puhdistamo ehti olla käytössä vuodesta 1978 lähtien, eli 34 vuotta. Osuuskunnan viemäriputket on nyt liitetty purkamaan suoraan Hyvinkään Veden siirtolinjaan, ja jätevedet johdetaan sitä pitkin kylältä pois Kaltevan puhdistamolle. Näin jäteveden, puhdistetunkin sellaisen, aiheuttama kuormitus Ridasjärvelle on vihdoin historiaa.

***

Kolmosvaiheen liittymäsopimukset koossa

13.11.2012

Hyviä uutisia järven länsipuolelta: Kolmosvaiheen, eli Ahdenkallion, Linjakadun, Harjanteentien ja Koivukujan alueiden  jäseniltä saatiin toivotussa ajassa 33 liittymäsopimusta. Tällä liittyjämäärällä alueen rakentaminen sovituilla liittymähinnoilla pystytään toteuttamaan. Näin ollen Osuuskunnan hallitus päättikin kokouksessaan 13.11.2012 jatkaa kolmosvaiheen toteuttamista toimintasuunnitelman mukaisesti. Seuraavina toimina haetaan Ely-keskukselta tukea marraskuun loppuun mennessä, aloitetaan tarvittavien lupien kerääminen maanomistajilta ja toteutetaan tarjouskilpailu urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien kesken.

Kesällä 2013 Osuuskunnan kokous päättää lopullisesti rakentamisesta, kun tarjouskilpailun perusteella tiedetään hankkeen tarkempi kokonaishinta.

Hallitus kiittää kaikkia liittymän tilanneita jäseniä hankkeen mahdollistamisesta. Alueen vesihuollon kehittämisessä päästään nyt ottamaan yhteistuumin iso askel. Samalla muistutamme myöhäisiä päättäjiä siitä, että mukaan pääsee vielä!

Muuta ajankohtaista:

Osuuskunnan putkilinjastoa on täytetty marraskuun mittaan vedellä, ja painekokeita on tehty jo lähes kaikissa omissa putkihaaroissa kaupungin ja kyläkeskuksen välillä. Olemme valmiita tekemään kytkentöjä verkkoon heti kun saamme kaupungilta luvan, ja tiedon veden laadun virheettömyydestä. Toivottavasti sää antaa myöten tarvittavien kaivuutöiden loppuunsaattamiseksi kiinteistöjen alueilla.

***

Kokous päätti kolmannen vaiheen jatkamisesta

03.11.2012

Osuuskunnan ylimääräinen kokous päätti 01.11.2012 hyväksyä hallituksen esitykset rakentamisen kolmannen vaiheen, eli Ahdenkallion, Linjakadun, Koivukujan ja Harjanteentien, toteuttamiseksi.

Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti kolmannen vaiheen aikataulu on seuraava:

– Liittymäsopimukset alueilta kerätään 09.11.2012 mennessä

– Mikäli sopimuksia tulee riittävästi, tehdään Ely-keskukselle tukianomus rakentamisesta marraskuun loppuun mennessä.

– Luvat maanomistajilta kerätään keväällä 2013

– Tarjouspyynnöt urakoitsijoille ja tavarantoimittajille lähtevät alkukesästä 2013

– Urakoitsija ja tavarantoimittaja valitaan kesällä 2013, Ely-keskuksen tukipäätöksen tultua

– Ylimääräinen Osuuskunnan kokous päättää lopullisesti rakentamisen aloittamisesta loppukesästä 2013

– Ensimmäinen puolikas liittymän hinnasta tulee maksettavaksi syyskuun lopussa 2013

– Rakentaminen alkaa syys-lokakuussa 2013

– Jälkimmäinen puolikas liittymän hinnasta tulee maksettavaksi marraskuun lopussa 2013

– Käyttöönotto kiinteistöliitymille on kesällä 2014.

Aikataulut tarkentuvat hankkeen edetessä.

Liittymän hinnaksi päätettiin kokouksessa porrastus siten, että Ahdenkallion alueella se on 14.000 euroa ja muualla kolmosvaiheen alueella 12.000 euroa. Maksimissaan eroa alueitten välillä saa olla 2.000 euroa. Rakentamisen jälkeen mukaan tuleville liittyjille hinta on 15.500 euroa. Jos et ole vielä Osuuskunnan jäsen ja/tai tilannut liittymää, nyt on korkea aika toimia! Mikäli liittyjiä saadaan tämänhetkisten jäsenten lisäksi muitakin, laskevat liittymien hinnat kaikilla nyt mukaan tulevilla.

Kokouksessa palautettiin saman tien mukava määrä liittymäsopimuksia, ja lopuilta alueen jäseniltä toivotaan paluupostia mahdollisimman pian.

Kiitos kokousväelle aktiivisuudesta!

Muuta ajankohtaista:

Painekokeita tehdään edelleenkin sekä kaupungin rakentamassa verkossa, että Osuuskunnan omissa putkissa. Heti kun saamme kaupungilta ja terveysviranomaisilta luvan, aloitamme vedenjakelun ja kiinteistöliittymien kytkennät. Aikataulusta tiedotetaan heti, kun saamme siitä tarkempaa tietoa kaupungilta.

***

Ylimääräinen yleiskokous jatkorakentamisesta

Ahdenkallion, Linjakadun, Koivukujan ja Harjanteentien alueiden vesi- ja viemäröintihankkeen toteutuksesta järjestetään Ritasjärven Vesiosuuskunnan jäsenistön ylimääräinen kokous Ridasjärven Päivölässä (Päivöläntie 52, Hyvinkää) torstaina 01.11.2012 klo 19:00. Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys alueiden liittymähinnoittelusta ja suunnitellusta toteuttamislaajuudesta ja aikatauluista. Kokouksen tarkoituksena on saada alueen jäsenille valmius jättää saman tien, mutta viimeistään 09.11.2012 mennessä sitova liittymäsopimus, kun liittymän kattohinta on tiedossa.

Marraskuun lopussa umpeutuu alueen rakentamiseen saatavilla olevan vesihuoltoavustuksen hakemisen aikaraja. Mikäli lopulliset liittyjämäärät saadaan ripeästi selville, ehtii hallitus vielä laatimaan avustusanomuksen. Lisätietoja tästä linkistä.

Mikäli kiinteistösi sijaitsee tällä alueella etkä vielä ole Vesiosuuskunnan jäsen, niin jättämällä jäsenanomuksesi kokoukseen mennessä, pääset vielä mukaan päätöksentekoon. Linkin löydät tästä, tai voit olla myös yhteydessä suoraan hallitukseen sähköpostitse tai puhelimella.

Muuta ajankohtaista

Runkolinjan painekokeet ovat edenneet hyvin kaupungin linjan osalta. Kun saamme terveysviranomaisilta luvan, alamme jo huuhtelemaan omia putkilinjojamme. Kytkentähetket siis lähenevät koko ajan, mutta vielä pitää odottaa että linjat todistetusti kestävät painetta ja vesi on tutkitusti puhdasta ja bakteeritonta.

***

Työteliäs syksy alkamassa

30.08.2012

Kesän jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon vesiasioitten parissa:

– Ritasjärven Vesiosuuskunta on saanut terveysviranomaisilta luvan toimia talousveden jakelijana.

– Kaupungilta kylälle tulevaa runkolinjaa aletaan paineistamaan. Pian tiedämme aikataulun millä pääsemme huuhtelemaan myös Osuuskunnan putkistot, ja liittämään haarat ja niissä olevat kiinteistöt toimivaan verkostoon. Kerromme lisää aikatauluista heti kun painekokeitten tulokset ovat tiedossamme.

– Kaivuriryhmä tekee kylällä keväällä kesken jääneitä töitä Osuuskunnan putkihaarojen ja muutaman kiinteistönkin parissa. Jos painekokeet valmistuvat hyvissä ajoin, niin saman tien saataisiin ensimmäisiä kiinteistöjä jo vesijohtoonkin kiinni.

– Ahdenkallion, Koivukujan, Harjanteentien ja Linjakadun osalta ovat suunnitelmat ja kustannusarvio jo valmistuneet. Ratkaisu ja hinnoittelumalli esitetään näiden alueiden asukkaille erillisessä tiedotustilaisuudessa. Liittymähalukkuus kartoitetaan syyskuun aikana. Päätökset rakentamisesta tehdään lokakuun lopussa, marraskuun loppuun mennessä anottaisiin ELY-keskuksen tuki hankkeelle. Keväällä 2013 valittaisiin urakoitsija ja tavarantoimittaja ja rakennustyöt alkaisivat lokakuussa 2013.

Tiedotustilaisuus Ahdenkallion, Koivukujan, Harjanteentien ja Linjakadun asukkaille

Ritasjärven Vesiosuuskunta järjestää Ahdenkallion, Harjanteentien, Koivukujan ja Linjakadun alueiden asukkaille tiedotustilaisuuden

torstaina 20.09.2012 klo 19:00 – 21:00, Hyvinkään kaupungintalon aulassa, osoitteessa Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää.

Esitämme alueita koskevan suunnitelman, putkilinjaston hahmotellun reitin, sekä kustannuslaskelmat toteutukselle. Edustajia Hyvinkään Vedeltä, ympäristökeskuksesta ja kaupungin ympäristöterveydenhuollosta on myös paikalla kertomassa asioista heidän kannaltaan. Toivomme että mahdollisimman moni alueen talouksista olisi edustettuna tässä tilaisuudessa. Tilaisuuden perusteella ja liittymähalukkuuden kartoituksen jälkeen päätetään tämän syksyn aikana missä laajuudessa toteutusta lähdetään viemään eteenpäin.

Tervetuloa!

Yhteistyöterveisin

Ritasjärven Vesiosuuskunnan hallitus

Putkilinjaston suunniteltuun reittiin voi tutustua tästä linkistä.

Talouksiin jaettavan tiedotustilaisuuskutsun näet tästä linkistä.

***

Vuosikokouksen päätöksiä

23.5.2012

Ritasjärven Vesiosuuskunnan vuosikokous tilikaudelta 2011 pidettiin 23.5.2012 Päivölässä. Paikalla oli 33 jäsentaloutta edustettuina. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus päättyneeltä toimintakaudelta, ja tulos sekä tase vahvistettiin. Hallituksen jäsenissä ei tapahtunut muutoksia, sillä sekä erovuoroiset varsinaiset että varajäsenetkin valittiin yksimielisesti uudestaan. Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskusteltiin myös seuraavista asioista:

– Ahdenkallion suunnittelu on käynnistynyt, ja maastotutkimukset on jo tehty. Lähiviikkoina päästään tekemään jo kustannuslaskentaa ja liittymän hinta-arvioita toteutuksen osalta.

– Jatkossa tarvitaan sääntömuutos joka mahdollistaisi että liittymismaksuja tuloutetaan poistojen verran vuodessa. Putkiston arvo pysyisi tasapainossa kerättyjen liitymismaksujen kanssa, eikä perusmaksulle tule nostopainetta. Tästä päätettäneen seuraavassa osuuskunnan kokouksessa, jota ennen hallitukselta tulee asiasta tarkempaa tietoa.

– Putkistossa olevan veden täytyy vaihtua tarpeeksi usein. Vahvasti toivotaan että liittymän ottavat kiinteistöt ottaisivat myös vesiliittymän käyttöönsä. Näin laatu pystytään turvaamaan, eikä vesiviipymä pääse kasvamaan liian suureksi. Muutenkaan veden käytössä ei kannata pihtailla!

– Jatkon aikataulu kiinnosti monia. Tämän hetkisen tiedon mukaan elokuussa Hyvinkään Veden on tarkoitus saada runkolinjastonsa valmiiksi ja koeponnistettua. Sen jälkeen koeponnistetaan ja huuhdellaan osuuskunnan putkihaarat ja kiinteistöjä voidaan alkaa kytkemään verkostoon. Ensimmäisenä kytketään Huoltola, riittävän virtauksen saamiseksi, sekä akuuteimmin vettä tarvitsevat taloudet.

– Viimeistä 1000 euroa tähän mennessä maksettujen liittymien hinnasta ei ole vielä tarvetta kerätä. Tulevaisuudessa se voi kuitenkin vielä tulla vastaan, joten asiaa ei pidä unohtaa.

***

Kaupungin vuoro kaivaa kylällä

15.3.2012

Osuuskunnan kakkosvaiheen toteutustyöt alkavat olla omien sivuhaarojemme osalta valmiit. Tässä kakkosvaiheessa tehtiin uutta putkilinjaa noin 10 kilometriä ja pumppaamoita asennettiin 40.

Tästä eteenpäin kylällä kaivaa Hyvinkään Veden urakoitsija, tehden kaupungin tilaamaa vesi- ja viemärirunkolinjaa Ridasjärven kylän ja Hyvinkään kaupungin välille. Samalla he asentavat samaan kaivantoon myös meidän tarvitsemiamme putkia, ja liittävät Osuuskunnan sivuhaaroja runkoverkkoon.

Oman urakoitsijamme koneet poistuvat kylältä, mutta pidämme silti kalustoa ja soraa varattuna kaivuualueen, ojien ja teiden siistimiseen ja painumien korjaamiseen. Mikäli roudan sulamisen jälkeen tieosuutesi kaivuualueen kohdalta alkaa häiritsevästi painua, ole yhteydessä Osuuskunnan numeroon 044 360 9882. Korjaamme kulkemisen haitat kuntoon.

Putkilinjan painekokeet ja huuhtelut tehdään heti kun vettä aletaan saamaan kaupungilta. Kun kokeet on tehty hyväksytysti ja veden laatu todettu testeissä hyväksi, alkaa kiinteistöjen liittäminen verkostoon. Liittämisjärjestyksen määrää putkistossa tarvittava virtaus veden laadun säilyttämiseksi. Isot vedenkuluttajat liitetään ensin jotta virtaus saadaan alussa riittäväksi.

Jokaista liittynyttä kiinteistöä lähestytään erikseen kun liittymismahdollisuuden aikataulu on tiedossa. Aikataulun määrää tällä hetkellä Hyvinkään Veden runkolinjan urakan edistyminen.

***

Toinen vaihe edennyt edelleen hyvin

06.02.2012

Pakkaset pakottivat pitämään pienen tauon, koska muoviputkia ei saa käsitellä lämpötilan laskiessa liian alas. Kokonaisaikatauluihin tämä ei juurikaan onneksi vaikuttanut. Osuuskunnan runkolinjaa ja taloliittymiä on kakkosvaihetta varten tehty noin 8 kilometriä, pumppaamoitakin on maassa n. 30. Omaa kaivamistamme on runkolinjan ja talohaarojen osalta jäljellä parin kilometrin ja kymmenkunnan pumppaamon verran. Kaivinkoneemme ovat parhaillaan Untolantiellä.

Hyvinkään kaupunki on jo aloittanut siirtolinjan rakentamistyöt Nummenmäessä, ja niitä jatkaa urakoitsija helmikuusta eteenpäin kohti Ridasjärven kylää. Kaupungin osuuden edetessä liitetään Osuuskunnan haaroja samaa tahtia putkistoon.

Jos ette ole vielä merkinneet rakennettavalla alueella rajapyykkejä, niin se kannattaa tehdä nyt. Rajapyykin kohdalle voi naputtaa maahan pitkän kepin, näin se erottuu vaikka tulisi luntakin viime talvien malliin. Keppiin voi suhauttaa myös huomioväriä havaitsemisen helpottamiseksi.

Muistattehan, että mikäli vanhat likakaivot jätetään maahan, tulisi siitä tehdä anomus Hyvinkään kaupungin ympäristökeskukselle. Linkki anomuspohjaan löytyy tästä, tai myös sivun vasemman laidan valikosta.