Vuoden 2010 tiedotteet

Rakentaminen etenee suunnitelmien mukaan

Vesiosuuskunnan rakentaminen käynnistyi 18.10. ja on edennyt suunnitelmien mukaan. Työt ovat  edistyneet hyvin, ja Palvantie sekä Töyryläntie alkavat olla runkoputken osalta valmiit. Valmista runkolinjaa on yhteensä jo noin 3000 metriä! Töyryläntieltä pohjoiseen, Ridasjärven Kylätien laitaan, lähdetään viikolla 47. Rakentamista helpottaa matala pohjavesitilanne, jonka ansiosta pääsemme asentamaan isot linjapumppaamot jo ennen routaa. Samalla säästämme tuntuvasti rakentamiskustannuksissa.

Mikäli et vielä ole liittymää tilannut, ja asut Lempiöntien ja kyläkeskustan välisellä alueella, niin pidä kiirettä! Tarvikkeet tilataan aivan pian ja rakentajat tarvitsevat tiedot liittyneistä talouksista hyvissä ajoin.

***

Kaivuutyöt alkavat ma 18.10.2010

Kaivuutyöt alkavat maanantaina 18.10.2010. Ensimmäiset rakennettavat alueet Palvantiellä ovat jo melko valmiina ja vain muutamia pieniä risukon raivauksia on tehtävä. Metsuri aloittaa Töyryläntiellä metsän raivauksen ja jatkaa muuallekin runkolinjan alueella aivan lähiviikkoina. Töiden käynnistyessä aletaan käydä myös pihoja suunnittelumielessä läpi, jotta löydetään hyvät paikat mahdollisille kiinteistökohtaisille pumppaamokaivoille. Jokaisen kannattaa jo nyt pohtia pihansa järjestelyitä, jotta sijoittelusuunnittelu menisi sujuvasti eteenpäin.

Koska vanha kiinteistökohtainen järjestelmä on pidettävä käytössä päälinjaston valmistumiseen saakka, ei vanhoja kaivoja voida vielä tuhota. Siksi uusi kaivo rakennetaan vanhan kaivon välittömään läheisyyteen, jolloin liittäminen myöhemmin tulee mahdolliseksi. Samat periaatteet koskevat myös viettoviemäreitä. Tuomme putken vanhan kaivon välittömään läheisyyteen, mistä liittäminen tehdään sitten, kun pääjärjestelmä on toiminnassa.

Seuraamme rakentamisen etenemistä ja tulemme hyvissä ajoin käymään!

Rakentaminen tulee vaatimaan hetkellisiä järjestelyjä monen kulkemiseen kaivantojen takia. Rakentajat tekevät työtään meidän hyväksemme, annetaan heille työrauha, jolloin he pystyvät tekemään työnsä mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman lyhyillä poikkeusjärjestelyillä.

***

Nyt päästään rakentamaan!

Ritasjärven Vesiosuuskunnan ylimääräinen kokous teki 06.09.2010 historiallisen päätöksen yhteisen vesi- ja viemäröintiratkaisun rakentamisen aloittamiseksi. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa lokakuun puolessa välissä alueella 25-tie – Ridasjärven puhdistamo.

Liittyjätiheyden takia suunniteltavaa aluetta joudutaan vielä rajoittamaan 94:ään talouteen välille 25-tie – Nummenmäki. Liittymän hinta tulee olemaan 10 000 euroa. Kokous teki yksimielisen päätöksen ja antoi hallitukselle luvan ryhtyä rakentamaan näillä sovituilla ehdoilla.  Lisää uusia liittyjiä otetaan kuitenkin mukaan koko ajan kaikilta alueilta. Sivuhaaratkin toteutetaan kun liittyjiä saadaan tarpeeksi.

Kokous päätti myös että 10 000 euron hinta on voimassa kaikille välillä 25-tie – Puhdistamo asuville joulukuun loppuun tai rakentamisaikataulun mukaisesti siten, että uudestaan ei jouduta kaivamaan. Puhdistamo – Nummenmäki -välillä 10 000 euron hinta on voimassa toistaiseksi, seuraava osuuskunnan kokous päättää hinnan takarajan.

Miksi hinta myöhemmin nousee? Rakentamisen jälkeen yhteiskunnan tuet loppuvat ja silloin hintaa joudutaan nostamaan. Tukien vaikutus on ensimmäisen vaiheen rakennettavaa liittymää kohti noin 3 000 euroa. Näin ollen luonteva liittymän hinta tulee olemaan 13 000 euroa jälkikäteen rakennettuna. Nyt siis viimeistään kannattaa sopia liittymän hankinnasta!

Mikäli liittyjiä saadaan lisää, on mahdollista että sovittua 10 000 euron hintaa voidaan laskea. Nykyistä hintaa ei nosteta, mutta jo kymmenenkin lisäliittyjää vaikuttaa sen verran että hinnan laskemista harkitaan. Lokakuussa anomme jälleen uusia valtion tukia seuraavan vaiheen rakentamista varten.

Tervetuloa mukaan, vuosi 2014 lähenee ja Osuuskunta on vaivaton ratkaisu jätevesiasetuksen vaatimusten täyttämiseen sekä laadukkaan talous- ja juomaveden saamiseen. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää, yhteystiedot löydät näiltä sivuilta!

Kokous päätti myös, että valokaapelivalmius vesi- ja viemärikaivantojen yhteyteen tehdään sillä ehdolla, että kaapelille löydetään rahoittaja osuuskunnan ulkopuolelta. Jos olet halukas edistämään kaapeliasian toteutusta vetämällä hanketta niin otathan yhteyttä!

***

Osuuskunnan ylimääräinen kokous ma 6.9.2010

Tarjouspyyntöihin saatujen vastausten perusteella on osuuskunnan hallitus laskenut kustannusarviot, ja muodostanut mallin rakentamisen toteuttamiseksi. Asiat esitetään osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa päätöksentekoa varten maanantaina 6.9.2010. Kokouksen esityslista  ja tarkempia tietoja päätöksenteon pohjaksi tulee jokaiselle jäsenelle kirjeitse.

Nyt mukaan vaikuttamaan!

***

Tarjouspyynnöt liikkeelle

Kesän helteistä huolimatta on vesiasioissakin päästy eteenpäin. Tarjouspyynnöt lähtevät tällä viikolla urakoitsijoille käsiteltäviksi ja niihin toivotaan heiltä kannanottoja ja huokeita hintoja elokuun parin ensimmäisen viikon aikana. Saapuneista tarjouksista hallitus pyytää tarvittaessa vielä lisätarkennuksia ja esittelee ne osuuskunnan yleiskokouksessa urakoitsijan valintapäätöstä varten. Tämä yleiskokous pidetään syyskuun alkupäivinä, ja siitä tiedotetaan vielä tarkemmin ja virallisemmin lisää.

Kaiken kaikkiaan edelleen pyritään pitämään aikatauluna sitä, että runkolinjojen kaivuutyöt käynnistyisivät tänä syksynä, lokakuussa.

***

Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimuksia on palautunut mukavaa vauhtia, mutta vielä niitä puuttuukin. Sopimukset on lähetetty kiinteistörekisteriin merkityille omistajille siinä tapauksessa, että runkolinjan työalue osuu tontin alueelle, edes osittain. Vesi- ja viemärijohtoalueen maankäytön lisäksi kysymme myös jo nyt valmiiksi luvat tietoliikennekaapelien sijoittamiselle samaan kaivantoon. Tietoliikennekaapelin maankäyttösopimuksen allekirjoittaminen ja  palauttaminen ei velvoita millään tavalla mihinkään dataliittymän hankintaan! Mikäli olet saanut sopimuspaperit niin palauta ne allekirjoitettuna jotta asioissa päästään eteenpäin. Ja mikäli sopimuksesta tai työalueesta on kysyttävää tai huomautettavaa, niin osuuskunnan hallitukselta kannattaa ehdottomasti kysyä, ennemmin kuin vain jättää asia huomioimatta.

Johtoalueen maankäytöstä on tullut kysymyksiä, kuten että ‘pitääkö sopimuksessa mainittu alue jättää täysin paljaaksi pihalla?’ Aluetta ei tarvitse jättää paljaaksi, vaan piha-alueillakin sille voidaan tehdä istutuksia, maisemointia, nurmikkoa ynnä muuta. Alueen päälle ei kumminkaan saa rakentaa vaikkapa taloa tai aittaa, tai istuttaa korkeita laajajuurisia puita. Tärkeintä on, että sellaisessa vikatilanteessa, joka vaatii putken esiinkaivamista jostain kohtaa, johtoalueelle päästään kohtalaisen helposti töitä tekemään.

***

Asiat etenevät!

Hallitus oli 3.5. kokouksessa kaupungilla ja asiat etenevät hitaasti, mutta varmasti. Osuuskunnan näkökulmasta tahti on ollut hitaampi, kuin suunnittelimme, mutta loppu häämöttää ja hiljaa hyvä tulee. Viikolla 18 saamme lopulliset suunnitelmat välille 25-tie – puhdistamo. Teimme vielä pieniä viilauksia, joten kartat tulostetaan uudestaan, suunnitelmat sinänsä ovat muuten valmiit. Kiinteistöjen rekisterinumerot rakennettavalta alueelta ovat jo selvillä, mutta nimet rekisterinumeroiden takana ovat vielä kapungilla selvitettävänä. Jo monta kertaa luvattu maankäyttösopimusten tekeminen alkaa toukokuun aikana heti nimien selvittämisen jälkeen. Kehotamme kaikkia jo miettimään putkilinjauksia pihoilla, koska suunnitteluja tarkennetaan samalla kun sopijat tulevat käymään. Kannattaa tarkastaa myös se, että vanhojen kaivojen sijainti on kartoissa oikein merkitty.

Ahdenkallion alustava yleissuunnitelmakartta oli esikäsittelyssä hallituksen kokouksessa. Karttaa muutettiin hieman ja uusi kartta tullee myös viikoilla 18-19. Haluamme kuulla Ahdenkallion asukkaiden mielipiteitä suunnittelusta ja yleinen tilaisuus kutsutaan koolle heti kun mahdollista. Koivukujan ja Untolantien suunnitelmat ovat sidoksissa Ahdenkallioon, joten sovimme niiden jäädyttämisestä asioiden selvittämisen ajaksi. Länsipuolen asioita ei ole unohdettu, on vain järkevää tehdä kokonaisuus kerralla valmiiksi.

Toukokuu on hyvässä alussa. Tämän kuukauden aikana jätetyt anomukset oikeuttavat halvempaan liittymään. On aika toimia ja tehdä järkevä päätös sijoittamalla tulevaisuuteen, koska vuosi 2014 ei ole kaukana. Meitä on nyt 113 ja kolme anomusta odottaa käsittelyä.

***

Ahdenkallio mukaan vesiosuuskuntaan

Ahdenkallion alueen väki päätti 10.3. ottaa yhdessä  uuden askeleen vesiasioidensa kuntoon saattamiseksi. Illalla pidetyn tiedotustilaisuuden ja kokouksen jälkeen vesiosuuskunnan hallitukselle toimitettiin alueelta peräti 21 uutta jäsenhakemusta! Tällainen määrä todella osoittaa että Ahdenkalliosta löytyy aitoa halua saada asiat yhdessä toimien hoidettua.

***

Yleinen tiedotustilaisuus Päivölässä oli yleisömenestys

Yleiskokous 14.1.2010 Ridasjärven Päivölässä

Päivölässä 14.1.2010 pidetty yleinen tiedotustilaisuus veti salin täydeltä asiasta kiinnostuneita kyläläisiä. Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Jussi Airas alusti keskustelua esityksellä, jossa kerrottiin osuuskunnan nykytilanne, vuoden 2010 toiminta- ja rahoitussuunnitelmat sekä alueen tulevaisuuden näkymät vesiosuuskunnan näkökulmasta. Katso koko esitys tästä linkistä.

Keskeisimmät esityksessä esilletuodut asiat olivat:

  • alueen vesi- ja viemäröintisuunnitelmat valmistuvat helmikuun loppuun mennessä, jolloin vesiosuuskunnan tulee myös maksaa niistä syntyneet suunnittelumaksut 60.410 e.
  • hallitus esittää että suunnittelumaksut kerätään etupainoitteisena liittymämaksuna osuuskunnan jäseniltä.
  • suunnitelmien perusteella pystytään tarkemmin määrittelemään tuleva liittymän hinta ja toteuttamaan rakennuttamisen tarjouskilpailu.
  • kylän tiheimmin asutulle keskusalueelle tulee todennäköisesti muodostumaan vesihuoltolaissa tarkoitettu toiminta-alue, jolla asuville tullee liittymisvelvoite osuuskuntaan.  Asiasta päättää lopullisesti Hyvinkään kaupunki, eikä vesiosuuskunta.
  • vesiosuuskunnan rakentamisalueen laajuus riippuu alueen talouksien jäseneksiliittymisaktiivisuudesta.
  • vesiosuuskunnan vuoden 2010 toiminnasta ja perusperiaatteista tullaan päättämään vesiosuuskunnan jäsenten kesken 24.1.2010 pidettävässä vesiosuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa.

Kiitos kaikille läsnäolijoille aktiivisesta osallistumisesta!

***

Runkolinjaa vedetään jo Lempiöntielle

Runkolinjatyöt etenivät vauhdikkaasti viikoilla 47 – 48 Kylätien laitaa Töyryläntien kohdilta Lempiöntielle. Lempiöntiellä runkolinja rakennetaan tiealueen alle, alkuperäisestä tonttien läpi suunnitellusta reitistä poiketen. Tällä muutoksella säästetään tonttien vähäistä puustoa, ja samalla tehdään mahdollisuuksien mukaan perusparannusta tien rakenteellekin. Pahoittelemme tästä kaivuutyöstä aiheutuvaa haittaa! Pyrimme pitämään tien kuitenkin aina jommasta kummasta päästä auki ja liikennöitävässä kunnossa töiden ajan, jotta kulku tonteille ei estyisi liikaa.

Mikäli asut Lempiöntiellä tai Lempiönkujalla, nyt on viimeinen mahdollisuus hankkia liittymä perushinnalla! Lempiöntien ja kyläkeskuksen välillä asuvien kannattaa myös pitää kiirettä mikäli liittymää ei vielä ole hankittu. Tarviketilaukset vaativat aikaa ja rakentajat tarvitsevat tiedot liittyneistä talouksista hyvissä ajoin etukäteen.