Vuoden 2016 tiedotteet

Joulukuun ajankohtaiset

09.12.2016

Vesihuoltolain muutoksista johtuvaa

Vesihuoltolain uudistuksen jälkeen veden toimitusehtoja on tarkennettu usean toimijan yhteistyössä, mukana mm. vesilaitosyhdistys sekä kilpailu- ja kuluttajavirasto. Paikallisesti toimitusehdot hyväksyttiin Hyvinkään veden johtokunnassa 17.5.2016.

Isoimpia muutoksia toimitusehtoihin tuo hulevesien käsittely. Lain mukaan huleveden johtaminen ei ole vesihuoltoa.

Lain mukaan hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, padotuskorkeuden alapuolella olevat viemäröidyt tilat tulee suojata viemäritulvilta. Asiakkaan on myös ilmoitettava osuuskunnalle kiinteistönsä muutoksista kuten käyttötarkoituksen muutos ja lisärakentaminen.

Toimitusehtoihin on lisätty ns. vakiohyvitys esim. jos tapahtuu yli 12 tunnin yhtäjaksoinen keskeytys on asiakkaalla oikeus hinnanalennukseen joka on vähintään 2% hänen vuotuisesta perus- ja käyttömaksustaan.

Veden hinnankorotus

Hyvinkään vesi on tiedottanut, että hinnat nousevat vuodelle 2017 seuraavasti

  • käyttövesi: 1,80€ (2016: 1,75€)
  • jätevesi: 2,88€ (2016: 2,80€)

Vesiosuuskunta ottaa korotukset käyttöön seuraavasti:

Uudet hinnat astuvat voimaan 1.1.2017 alkaen.

2016 kulutettu vesi laskutetaan kuitenkin vanhoilla hinnoilla. Jotta laskutus oli mahdollisimman tarkka, kannattaa vesilukemat viedä vesimaisteriin joulukuun aikana.

Puhelinnumerot tiedotukseen

Mikäli juomavesi saastuisi jostain syystä, tekstiviestipalvelun käyttäminen on nopea keino saada viesti kaikille käyttäjille. Liittymänhaltijan puhelinnumerot ovat pääosin meillä olemassa, talouden toinen jäsen saattaa olla tärkeämpi ja varmistaisi viestin perilletulon paremmin. Mikäli haluat, että ilmoitamme useammalle kuin yhdelle ilmoitathan meille ko. numeron (etunimi ja numero riittää). Vain matkapuhelinnumero käy järjestelmään.

Puhelinnumerot voi ilmoittaa: sihteeri@ritasjarvi.fi

***

5.11.2016

Kaukasten vanhojen linjojen kloorausta.

Kloorausta

***

Vaiheen 4 urakan viivästyminen

27.10.2016

Hyvät jäsenet,

Urakan valmistuminen on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta Hyvinkään rakennusvalvonnan sijoituslupapäätösten viivästymisen vuoksi. Urakkaa ei voida jatkaa ennen kuin kaikki viimeisetkin luvat on saatu. Pahoittelemme tästä koituvaa haittaa.

Kaukasten Myllykylän alueella lupa-asiat on saatu kuntoon ja työt päästään aloittamaan ensi viikolla.

Haapasaarentien alueen neuvottelut ovat loppumetreillä.

Ystävällisin terveisin

Ritasjärven Vesiosuuskunta
Hallitus

***

Liittymiä otettu jo käyttöön Palopurolla

05.09.2016

Kesä alkaa pikkuhiljaa vaihtua syksyn puolelle, mutta vesi- ja viemäritöitä riittää vielä. Vaiheen 1 runkolinjaurakka on valmistunut ja luovutettu heinäkuussa tilaajalle, eli Osuuskunnalle. Ykkösurakan alueella on liitetty jo 45 taloutta verkostoomme, 35 taloutta odottaa lopullista kytkentää ja vain seitsemällä on kiinteistöliittymä vielä tekemättä.

***

Vesimittarilukemat

08.08.2016

Hyvät jäsenet,

Toimittakaa liittymänne vesimittarilukemat Vesimaisteriin 30.9.2016 mennessä.

Lisätietoa Vesimaisterista:

Osuuskunta on ottanut käyttöön Vesimaisteri-nimisen ohjelman, jossa jokaisella vesimittarin omaavalla jäsenellä on mahdollisuus ilmoittaa vesimittarinsa lukema internetin välityksellä. Vesimaisterissa on myös virtuaalinen mittari, jonka mukaan laskutuksen perustana oleva kulutusmäärä määräytyy automaattisesti. Mikäli virtuaalimittarissa on sama lukema kuin oikeassa mittarissa, tulevat laskut kulutuksen mukaan oikein.

Mittarin tarkastuksen ja lukeman ilmoittamisen voi tehdä koska vain. Jos haluaa laskunsa mahdollisimman tarkkaan oikein, kannattaa ilmoittaa mittarin lukema lähellä vuosineljänneksen loppua, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun lopussa ennen laskujen muodostamista. Veden kulutus on yleensä aika vakio, joten ilmoittaminen ei ole yleensä tarpeen näin usein. Mikäli perheen koossa tapahtuu muutoksia, kannattaa ilmoittaa lukema heti muutoksen tapahduttua ja toisen kerran juuri ennen seuraavaa laskutusta. Näin saadaan päiväkulutus kulloistakin perhekokoa vastaavaksi seuraaviin laskuihin. Vastaavasti lukema voidaan ilmoittaa omistajavaihdoksen yhteydessä.

Vesimaisterin käyttäjänimi on asiakasnumero, numero löytyy jokaisesta laskusta ja sopimuksista. Salasana on mittarinumeron neljä viimeistä numeroa. Mittarin numero löytyy stanssattuna näyttöä ympäröivästä metallikehästä.

Vesimaisteriin kirjaudutaan tästä osoitteesta:

https://sovellukset.appario.fi/vesimaisteri/login.aspx?ReturnUrl=%2fvesimaisteri

***

06.07.2016

Työmaakokouksessa 28.06. päästiin toteamaan että Palopurolla on otettu käyttöön jo 25 kiinteistöliittymää. Kaiken kaikkiaan nelosvaiheen kahdesta urakasta ensimmäinen alkaa olla jo tilaajalle luovuttamista vaille valmis. Kakkosurakan runkolinjan reitillä on valitettavia vaikeuksia parin alueen maankäyttölupien saamisessa, ja linjan käyttöön saanti onkin vaarassa viivästyä tämän vuoksi aikataulustaan.

***

05.06.2016

Urakassa on päästy vihdoin siihen kiitolliseen vaiheeseen, jossa ensimmäisiä kiinteistöjä päästään kytkemään verkkoon. Palopurolla onkin jo kymmenkunta kiinteistöä kiinni Osuuskunnan vedessa ja viemärissä, ja käyttönotot jatkuvat tasaiseen tahtiin.

Nyt jo ehtii nauttimaan taukokahvitkin kun vettä vihdoin virtaa Palopurolle Osuuskunnan asiakkaille.

***

Vuosikokouksen päätöksiä

15.05.2016

Ritasjärven Vesiosuuskunnan vuosikokous tilikaudelta 2015 pidettiin 12.05.2016 Knehtilän tilalla. Paikalla oli 32 jäsentaloutta edustettuina yhteensä 36 äänellä. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus päättyneeltä tilikaudelta, ja tulos sekä tase vahvistettiin. Hallituksen varsinaiset jäsenet kaudelle 2016 ovat Mauri Mikkola, Tiia Vainionpää, Heikki Paavola, Petteri Laaksonen, Olavi Siekkinen, Briitta Lajola ja Anni Willman. Varajäsenet ovat Jarmo Lajola ja Arto Onttonen.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa päätettiin jo vaiheen 4 liittymähinnoista jatkossa seuraavasti:

Junaradan länsipuolella Palopuron kylätaajamassa sekä itäpuolella Hamburgintiellä, Siltalantiellä, ja Haapasaarentien alussa Eerolan kohtaan asti uuden liittyjän hinta on 01.06.2016 alkaen 15.000 euroa. Muilla alueilla hinta nostetaan 15.000 euroon 01.10.2016 alkaen. Tämä on samalla runkolinjaurakan valmistumisen takaraja.

Hinnan nousu ei koske niitä, jotka ovat jo liittymänsä tilanneet. Päätös koskee vain rakennettavilta alueilta em. päivämäärien jälkeen mahdollisesti mukaan tulevia uusia liittyjiä.

Hinnan nousu päätettiin jo vuoden 2015 kokouksessa, mutta nyt se vielä vahvistettiin ja kiinnitettiin päivämääriin. Noston taustalla on se, että ensimmäiset, rakennusvaiheessa mukana olleet liittyjät ovat saaneet yhteiskunnan tukea rakentamisvaiheen aikana. Jatkossa myöhemmin mukaan tulevat eivät tätä tukea saa.

Vuoden 2015 kokouksessa päätettiin liittymäehtojen muutoksesta. Tilintarkastajan mukaan tämä muutos tarvitsee jokaisen jäsenen hyväksynnän, joten hallitukselta tulee kesän aikana postia kaikille vaiheiden 1-3 liittyjille. Vaiheen 4 liittyjillä on ollut jo uudet liittymäehdot.

Uusi hallitus piti vuosikokouksen perään järjestäytymiskokouksensa. Mauri Mikkola jatkaa puheenjohtajana, ja Tiia Vainionpää varapuheenjohtajana. Anni Willman on hallituksen uusi sihteeri.

***

Tietoa liittymien käyttöönotosta

29.03.2016

Vaiheen 4 kiinteistöliittymien toteutuksesta pidettiin 21.03 tiedotus- ja keskustelutilaisuus Knehtilän tilalla Haapasaarentiellä. Paikalla oli noin 60 kuulijaa saamassa tietoa rakentamisen tämänhetkisistä vaiheista kuin myös keväällä tehtävistä jatkotöistä ja kiinteistöjen liittämisestä Osuuskunnan verkostoon. Katso tiedote ja ohjeet kiinteistöliittymien toteutuksesta tästä linkistä!

***

Vaiheen 4 eteneminen hyvässä vauhdissa

08.05.2016

Peltoalueet on saatu valmiiksi urakan aikataulun mukaisesti. Viimeistenkin välipumppaamoiden pumppuja asennetaan parhaillaan Palopurolla, ja odotellaan sähköyhtiöitä toteuttamaan niiden sähköliittymät.  Kiinteistöpumppaamoihin aletaan seuraavaksi toimittaa pumppuja ja tekemään niihinkin viimeisiä sähköasennuksia. Palopuron runkolinjasta on saatu ensimmäisten vesinäytteiden tulokset, ja ne olivat oikein hyviä.

Eerolan pumppaamon sähkökaapin asennustyöt meneillään

***

29.03.2016

Töitä on jatkettu hyvää vauhtia Uudessakylässä ja Kaukasissa. Haapasaarentien alueella runkolinjaa rakennettiin 3200 metriä ja Kaukasissakin, jossa koneemme ovat nyt, on ehditty tekemään jo yli 2500 metriä. Aikataulu on edelleen pitänyt hyvin, ja pääsemme pois peltoalueilta ennen kevään maanviljelystöiden alkua. Painekokeita on tehty jo Palopurolla onnistuneesti, ja alueen viimeisten töiden jälkeen päästään tekemään kiinteistöliittymiä heti kun maa on kuivunut riittävästi. Jos ei tule isompaa takatalvea, niin toukokuun alkuvaiheisssa ensimmäiset taloudet Palopurolla pääsisivät jo kiinni verkkoon!

***

19.02.2016

Runkolinjatöiden urakka 1 (Palopuro, Hamburgintie) on valmistunut. Putkilinjaa tehtiin noin 9000 metriä! Keväämmällä toki jatketaan vielä roudan sulamisen jälkeen louhintaa parissa paikassa, mutta sitten tehdäänkin jo koeponnistuksia ja lopulta kiinteistöliittymiä. Urakka 2 (Haapasaarentie, Uusikylä, Myllykylä, Kaukas) on täydessä käynnissä, ja koneemme tekevät runkolinjaa parhaillaan Uudenkyläntien varressa Nykiöntiellä ja Mäntyrinteessä. Alkuperäinen aikataulu on vielä voimassa, peltoalueet tehdään talven mittaan valmiiksi ennen kevättöitä, ja loput runkolinjan kaivuutyöt kesän aikana.

***

26.01.2016

Runkolinjaa Haapasaarentie 60:n kohdalla. Pakkanen on saanut maanpinnan jäähän jo aika paksusti.

***

13.01.2016

Tammikuun alun työmaakokouksessa päästiin toteamaan, että Palopuron alue junaradan länsipuolelta on saatu osuuskunnan runkolinjan osalta lähes valmiiksi. Parissa paikassa pitää vielä tehdä louhintaa, mutta muuten varsinaiset kaivuut siirtyvät jo pois kylätihentymän alueelta. Parhaillaan ajetaan kiviä ja kantoja pois työmaa-alueilta.

Tähän mennessä on valmista putkikaivantoa tehty yli 5.640 metriä. Kiinteistöpumppaamoita on asennettu 11 kpl, linjapumppaamoita 6 kpl ja ilmakaivoja 1 kpl. Viikolla 3 kaivuutyöt käynnistyvätkin sitten jo Haapasaarentien varrella!

***