Vuoden 2013 tiedotteet

Kolmosvaiheen kuulumisia

07.12.2013

Valmista runkolinjaa on jo 4,3 kilometriä maassa, ja lisäksi on tehty verkoston vaatimia sivuhaaroja ja taloliittymien putkia tämän metrimäärän lisäksi. Koneet ovat parhaillaan Ahdenkalliontien eteläpuolella. Työt ovat edenneet edelleenkin aikataulussa, ja hieman nopeamminkin. Nyt täytyy jo kiirehtiä kaupungin asentajiakin, jotta verkostomme liittyminen kaupungin veteen toteutuisi hyvissä ajoin. Jos meidän verkostomme jäljellä olevat alle kolme kilometriä toteutetaan tämänhetkisellä vauhdilla, päästään jo tammikuun lopussa tekemään runkolinjan koeponnistuksia.

***

Kolmosvaiheen kuulumisia

19.11.2013

Kaivuutyöt etenevät edelleen aikataulussa, sateista ja kivisestä maastosta huolimatta. Työmaakokouksessa 5.11.2013 todettiin, että valmista runkolinjaa on syntynyt jo 3,5 kilometriä. Jatkon pitäisi nyt helpottua, sillä hankalimmat kiviset osuudet on saatu valmiiksi. Kaikki tienalitukset on myös jo tehtynä.

Muuta asiaa: Otamme käyttöön uutta taloushallinnon järjestelmää laskutuksen ja seurannan helpottamiseksi. Tästä syystä vesilaskutus on nyt hieman myöhässä, mutta kuitenkin jatkossa uusi järjestelmä tulee helpottamaan töitä huomattavasti mm. Maventan verkkolaskutuksen kautta.

***

Kolmosvaiheen kuulumisia

26.10.2013

Harjanteentien ajoittain katkaisseet kaivuutyöt on saatu perjantaina valmiiksi, ja putket ovat nyt tien alla piilossa ja liikennehaitta ohi. Kiitoksia alueen asukkaille kärsivällisyydestä! Monin paikoin on pelätty maaperästä löytyvän kalliota, mutta onneksi mitään yllätyksiä ei enää ole tullut vastaan eikä enempään louhintaan ole tässä kohtaa jouduttu. Harjanteentien laitaan asennetun ensimmäisen linjapumppaamon kaivuutyöt saatiin myös jo valmiiksi. Runkolinjan reitti ja kaivinkoneet kääntyvät nyt Harjanteentien eteläpuolelle, ja pian päästäneen Ahdenkallion peltomaisemiin.

***

Kolmosvaiheen kuulumisia

15.10.2013

Osuuskunnan rakentamisen kolmannen vaiheen kaivuutyöt ovat parhaillaan edenneet Harjanteentielle, josta aletaan kääntyä etelään Ahdenkallion suuntaan. Harjanteentie joudutaan välillä tilapäisesti katkaisemaan kaivuutyön takia, mutta tien loppupään talouksille on järjestetty väliaikainen kiertotie Ahdenkalliontieltä Siekkisen pihan kautta. Olemme pahoillamme tästä aiheutuvasta liikennehaitasta, pyrimme saamaan tien taas normaaliin käyttökuntoon mahdollisimman pian! Käyttökatkot pidetään lyhyinä, 2-4 tuntia ja ne ajoitetaan päiväsaikaan, jolloin liikenne on vähäistä.

Ahdenkalliontien alituksia tehdään viikon 42 aikana, hyvissä ajoin ennen pakkasten tuloa. Näitä suuntaporauksia tehdään kaikkiaan kolmessa kohtaa tien varressa.

Runkolinjaa on valmiina jo yli kolme kilometriä. Linjaan tulevat pumppaamot saapuvat myös viikolla 42, ja pian päästään asentamaan niistä ensimmäiset. Kolmannen vaiheen toisessa työmaakokouksessa päästiin toteamaan töiden edenneen tähän asti hyvin, ja että aikataulustakin ollaan hieman edellä. Toivotaan hyvän vauhdin jatkuvan, jotta pääsisimme mahdollisimman pitkälle ennen kovimpia pakkasia!

Seuraava hallituksen kokous on 05.11.2013. Samalla kertaa pidetään myös kolmosvaiheen rakentamisen kolmas työmaakokous.

***

Kolmosvaiheessa edetty hyvin

24.09.2013

Osuuskunnan putkiston rakentamisen kolmas vaihe käynnistyi suunnitellusti syyskuun alussa, ja on edennyt hyvin. Töitä tehdään tällä hetkellä kolmen kaivinkoneen ja louhintaryhmän voimin. Kaivajat ovat edenneet Linjakadulta nyt peltojen läpi Koivukujan varteen, josta tullaan ali sille puolen missä kiinteistötkin ovat. Koivukujan varresta jatketaan Harjanteentien kautta Ahdenkallioon.

Putkiston reitillä tai kaivuualueen läheisyydessä olevat rajapyykit kannattaa merkitä näkyvästi, esim. pitkällä kepillä ja viirillä. Näin ne huomataan kaivinkoneesta käsin, vaikka olisi jo luntakin ehtinyt tulla peitteeksi.

Muuta ajankohtaista:

– Verkostomme vedenlaatua seurataan jatkuvasti vesinäytteiden otolla ja analysoinnilla. Julkaisemme näytteiden tutkimustulokset sivuillamme. Tuloksiin pääsee klikkaamalla tämän sivun vasemman laidan linkkiä ‘Laadunvalvonta’.

– Seuraava hallituksen kokous on 08.10.2013. Samalla kertaa pidetään myös kolmosvaiheen rakentamisen ensimmäinen työmaakokous.

***

Osuuskunnan ylimääräisen kokouksen päätöksiä

11.09.2013

Osuuskunnan ylimääräinen kokous pidettiin 04.09.2013 Ridasjärven Päivölässä. Paikalla oli 39 osuuskunnan jäsentä.  Hallitus oli kutsunut kokouksen koolle päättämään esityksestään osuuskunnan oman pääoman tukemiseksi. Liittymien kokonaishinnasta on ollut perimättä kaikilta viimeinen 1000 euroa, ja nyt esitettiin sen maksuunpanoa, mutta  vastikeluontoisena. Näin se auttaa suoraan kulujen kattamisessa. Keltään ei peritä mitään ‘ylimääräistä’ maksua, vaan vain viimeinen puuttuva liittymän hinnan osa, joka liittymäsopimuksen mukaan joka tapauksessa olisi tullut maksettavaksi.

Hallituksen esitys oli: ‘Ensimmäisen ja toisen vaiheen liittymiltä peritään perimättä olevan 1000 euron liittymismaksun sijaan  liittymismaksun luonteista vastiketta 1000 euroa sis alv 24%. Samalla siirto- ja palautuskelpoisen liittymämaksun määrää alennetaan 1000 eurolla. Samaa liittymismaksukäytäntöä tullaan jatkamaan myös muille tehdyille ja tehtäville liittymäsopimuksille.

Hallituksen esitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Ääniä annettiin 36 puolesta, 1 vastaan ja 2 tyhjää. Liittymien hinnan perimättä oleva 1000 euron osuus tullaan siis laskuttamaan kaikilta myöhemmin tiedotettavan aikataulun mukaisesti.

Muuta ajankohtaista:

Ahdenkalliossa kaivetaan jo parhaillaan kolmannen vaiheen putkilinjaa. Toivottavasti syksyn säät sallivat onnistuneen rakentamisen!

***

Osuuskunnan ylimääräinen kokous ke 4.9.2013

27.08.2013

Hyvät jäsenet!

Osuuskunnan hallitus kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen. Kokous pidetään Ridasjärven Päivölässä, Päivöläntie  52, keskiviikkona 4.9. 2013 klo 19.00. Syy kokouksen koolle kutsumiseen on raha, joten avaamme tässä kirjeessä syitä kokouksen koolle kutsumiseen. Liittymän hinta ensimmäisen ja toisen vaiheen alueilla on ollut alunperin 10 000 euroa ja jälkeenpäin liittyneille 13 000 euroa. Jokaiselta on toistaiseksi peritty tuhat euroa vähemmän. Hallitus tulee perimään viimeisen tonnin, mutta asialle halutaan ylimääräisen kokouksen hyväksyntä. Perinnän yhteydessä huomioidaan Osuuskunnalle annettujen lainojen korot, jotka hyvitetään perinnästä.

Osuuskunta on päässyt kunnolliseen kaupantekoon ja hankkimaan tuloja vasta viime vuoden lopusta vesijohdon valmistumisen jälkeen. Kuluja on kuitenkin ollut koko elinkaaren ajan, minkä vuoksi toimihenkilöt ovat joutuneet tukemaan heikentynyttä omaa pääomaa laittamalla Osuuskunnalta saadut palkkiot pääomalainaksi. Oman pääoman tukemiseksi hallitus esittää viimeisen tonnin perimistä ei siirto- ja palautuskelpoisena, jolloin oma pääoma saadaan reilusti positiiviseksi ja pääomalainoista ja myös muista lainoista voidaan luopua.

Lisäksi viimeisen tonnin perimisen ja liittymän lopullisen hinnan vahvistamisen jälkeen voimme saattaa loppuun Hyvinkään Veden kanssa tehdyt kaupat. Olemme saamassa kymppitonnin, ilman viimeisen tonnin perintää olemme maksun puolella. Pöytä on muutenkin hyvä puhdistaa ennen Ahdenkallion rakentamista.

Lopuksi hallituksen esitys: Ensimmäisen ja toisen vaiheen liittymiltä peritään perimättä olevan 1000 euron liittymismaksun sijaan  liittymismaksun luonteista vastiketta 1000 euroa sis alv 24%. Samalla siirto- ja palautuskelpoisen liittymämaksun määrää alennetaan 1000 eurolla. Samaa liittymismaksukäytäntöä tullaan jatkamaan myös muille tehdyille ja tehtäville liittymäsopimuksille.

Virallinen kutsu on lehdessä 28.8. Tervetuloa kokoukseen, toivomme runsasta osallistumista!

Mauri Mikkola
Hallituksen puheenjohtaja
Ritasjärven Vesiosuuskunta

***

Urakkasopimus allekirjoitettu

Vesiosuuskunnan verkoston rakentamisen vaiheen 3  (Ahdenkallio, Koivukuja, Linjakatu, Harjanteentie) urakkasopimus allekirjoitettiin tiistaina 13.08.2013. Ristavaara Oy aloittaa kaivuutyöt heti syyskuun alussa, kuitenkin niin että sadonkorjuutyöt on ehditty ensin tehdä pelloilla alta pois. Aloituskohtana on kaupungin laita Linjakadulla. Putket ja osa tarvikkeista laitetaan jo tilaukseen ja pumppaamoita aletaan jakelemaan asennuspaikoilleen niiden saavuttua. Toukokuun 2014 loppuun mennessä on urakoitsijan osuus valmiina.

Iso kiitos maanomistajille maankäyttölupien myöntämisestä! Toivomme myötämielisyyttä myös rakentamisen aikana. Yhdessä toimien saadaan näidenkin alueiden vesihuolto kuntoon. Toivomme että putkireitillä tai sen välittömässä läheisyydessä olevat rajapyykit merkittäisiin selkeästi, esimerkiksi pitkällä kepillä. Näin ne erottuvat maastosta myös talven lumiseenkin aikaan.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään syyskuun aikana. Tarkemmasta päivämäärästä ja käsiteltävistä asioista tiedotetaan elokuun loppuviikko

***

Uusi hallitus järjestäytyi

18.06.2013

Osuuskunnan vuosikokouksessa valittu uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 17.06.2013. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri Mikkola, varapuheenjohtajaksi Kari Sinisalo ja sihteeriksi Kimmo Kemppinen. Hallituksen muut jäsenet ovat Jussi Airas, Toivo Lahti ja Raimo Ojansuu. Varajäsenet ovat Lauri Lehtonen ja Juhani Onkalo. Jatkossa hallituksen kokouksia tullaan pitämään vähintään kerran kuussa, yleensä kuukauden toisen viikon tiistaina.

Kolmannen vaiheen putkireitin varrella olevia maanomistajia on kevätkesän mittaan käyty tapaamassa, ja sopimassa paikan päällä sopivimmat linjaukset putkille. Kierrosta jatketaan ja mahdollisuuksien mukaan pyritään ehtimään käydä jututtamassa kaikkia ennen heinäkuun alkua. Rakentaminen vaiheen kolme osalta alkaa syksyllä, joten kannattaa jo kiirehtiä mikäli haluat vesiasiasi kuntoon Osuuskunnan tarjoamalla tavalla!

Verkostoomme on koko ajan saatu kytkettyä lisää käyttäjiä kahden ensimmäisen vaiheen varrelta. Tällä hetkellä Osuuskunnassa on jo 72 vettä käyttävää liittymää, ja 16 liittyjää odottaa vielä omaa kytkentäänsä.

Jonkin verran joudutaan muistuttamaan asiakkaitamme vesi- ym. laskujen maksamisesta. Koska Osuuskunnalta tulevat vesi- ja jätevesimaksut pitää maksaa ajallaan siinä kuin kaikki muutkin laskut, aiheuttaa tämä muistutus- ja perintätyö turhia kustannuksia meille kaikille.  Jatkossa otetaankin käyttöön normaalin laskutuskäytännön mukainen muistutusmaksu. Myöhästyneestä laskusta lähetetään asiakkaalle muistutuslasku, ja samalla myös 5 euron muistutusmaksu. Mikäli muistutuslaskuakaan ei makseta, menee lasku perintään.

***

Vuosikokouksen päätöksiä

29.5.2013

Ritasjärven Vesiosuuskunnan vuosikokous tilikaudelta 2012 pidettiin 27.5.2013 Päivölässä. Paikalla oli 38 jäsentaloutta edustettuina. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus päättyneeltä toimintakaudelta, ja tulos sekä tase vahvistettiin. Hallituksen jäsenissä tapahtui muutoksia: Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Jussi Airas, Mauri Mikkola, Kimmo Kemppinen, Kari Sinisalo, Toivo Lahti ja Raimo Ojansuu. Varajäsenet ovat Juha Onkalo ja Lauri Lehtonen.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi päätettiin myös että vaiheen 3 rakentaminen aloitetaan syksyllä aiemman toimintasuunnitelman ja liittymähinnoittelun mukaisesti. Maastokatselmukset rakennettavalla alueella alkavat samantien, ja runkolinjan varrella olevia talouksia käydään jututtamassa putken linjauksista.

Niillä talouksilla, jotka eivät vielä ole mukana, on vielä hetken aikaa mahdollista liittyä jäseneksi ja tilata liittymä vanhaan hintaan. Hallitus ottaa vastaan hakemuksia ja liittymäsopimuksia 7.6.2013 asti, mutta sen jälkeen hinta nousee osuuskunnan aiemmin päättämällä määrällä. Nyt viimeistään kannattaa toimia!

***

Vaiheen 3 tarjouspyynnöt lähetetty

29.04.2013

Vaiheen 3 rakentamiseen (Ahdenkallio, Koivukuja, Linjakatu, Harjanteentie) liittyvät tarjouspyynnöt on nyt lähetetty tavarantoimittajille ja urakoitsijoille. Palautusaikataulut on laadittu niin, että osuuskunnan vuosikokouksessa toukokuun lopulla voidaan esitellä tarjousten perusteella hankkeen hinta ja sopivimmat yhteistyökumppanit. Näin vuosikokouksen yhteydessä voidaan tehdä lopullinen päätös vaiheen 3 rakentamisesta.

Kiinteistöjen kytkentöjä verkostoon on jatkettu pitkin kevättä, ja vedenkäyttäjiä on jo 58 taloudessa.

Mikäli olet saanut vaihetta 3 koskevan maankäyttösopimuksen, etkä ole sitä vielä palauttanut, niin nyt olisi hyvä hetki näin tehdä! Vaiheen 3 runkoputken linjauksia aletaan nyt lyödä lukkoon.

***

Jo yli 30 vedenkäyttäjää

10.03.2013

Kevättalven mittaan on päästy mukavaa vauhtia tekemään talouksien kytkentöjä osuuskunnan vesiverkostoon. 6.3. meillä oli jo 31 vedenkäyttäjää kytkettynä, ja lisää tulee viikoittain.

Jos mietit oman taloutesi vesi- ja viemäriliittymän kytkemistä, niin tässä vinkkejä:

– Osuuskunnan kautta saat kaikki tarvittavat palvelut, niin suunnittelun kuin myös kaivinkoneen ja putkimiehenkin. Meillä on asennuspartio kylällä toimimassa parhaillaankin.

– Suunnittelukäynnin sopimalla voimme katsoa yhdessä hyvissä ajoin etukäteen tarvittavat työt ja osat. Ota yhteyttä vaikkapa osuuskunnan puhelinnumeroon 044 360 9882!

– Mikäli kytkentäsi vaatii kaivuutöitä, tulee täytesora ym. vastaava kauttamme. Osuuskunnalla on hyvät alennukset osien ja tarvikkeiden hinnoista.

– Vanha jätevesikaivosi tulisi poistaa maaperästä. Mikäli se on vaikea poistettava, ano kaupungilta lupa jättää se maahan.Ohjeet anomukselle tästä linkistä.

– Kiinteistökohtaisista töistä saat laskun, jonka työn osuuden voit käyttää hyväksesi verotuksessa kotitalousvähennyksenä.

– Halutessasi voit käyttää omaakin putkimiestä tai kaivajaa, mutta asennuksen suunnittelussa ja käyttöönoton hyväksynnässä tarvitset osuuskunnan edustajan mukaan.

– Oman vesikaivon voi jättää käyttöön vaikkapa puutarhan kastelua varten. Sen putkiston tulee olla kuitenkin täysin erillään osuuskunnan kautta tulevasta vedestä.

– Kytkentöjä, jotka mahdollistaisivat omien vesien pääsyn osuuskunnan vesiverkostoon, ei tulla sallimaan.

Liittyneille tiedoksi: Seuraava laskutus tulee vielä arviolaskuna, mutta kesäkuussa pyritään jo oikaistuun, lukeman mukaiseen laskuun. Kun siirrymme käytön mukaiseen laskutukseen, ilmoittaa jokainen vesimittarinsa lukemat itse. Käytännöistä tämän osalta tulemme  ilmoittamaan vielä erikseen.

***

Maankäyttösopimukset vaiheelle kolme postitettu

Kolmannen vaiheen runkolinjan varrella asujille on postitettu maankäyttösopimukset. Sopimusten mukana on karttaliite, johon on kuvattu linjan ja tarvittavien rakenteiden suunniteltu sijainti tontilla. Mikäli sijoittelusta ei ole huomauttamista, allekirjoita molemmat sopimuskappaleet ja palauta ne mukana tulleessa palautuskuoressa.

Jos haluat muutoksia sijoitteluun, tee toivomastasi muutoksesta merkinnät karttoihin ja palauta ne ilman allekirjoitusta yhteystiedoillasi varustettuna. Näin tiedämme suunnitella kootusti muutokset verkostoon. Jokaiseen tullaan olemaan yhteydessä tarkemman suunnittelun merkeissä.

Sopimuksia ja karttoja ei pidä jäädä hautomaan itselle, vaan olla avoimesti yhteydessä vaikka muutostarve tuntuisikin isolta. Katsotaan yhdessä parempi sijanti!

***

Vedenjakelu käynnissä

15.01.2013

Verkostomme kautta virtaa nyt testienkin mukaan laadukasta vettä jäsentemme ulottuville. Kyläkeskustan ja koulun vedenkeittokehotukset on jo poistettu ja uusia vesiasiakkaita liitetään verkkoon kylän ja kaupungin välisillä alueilla. Liityntäjärjestyksellä pyritään saamaan verkostoon riittävä virtaus veden laadun ylläpitämiseksi, niinpä mm. Huoltola on liitetty jo etunenässä kulutuksen takaamiseksi. Seuraavaksi verkostoon liitettäville talouksille on jo tiedotettu liityntämahdollisuudesta. Sitä mukaa kun liitäntäresurssit ehtivät asennuksia toteuttamaan, tiedotamme aina seuraavalle ryhmälle talouksia. Mikäli taloutesi vanhassa vesijärjestelmässä on parhaillaan ongelmia, ja haluaisit kiirehtiä omaa liitostasi, ota yhteys vesiosuuskuntaan. Muistathan varautua siihen, että viikon ajan vesiliittymän kytkemisen jälkeen on ruoka- ja juomavesi vesi keitettävä 5 minuuttia, varmuuden vuoksi.

Ahdenkallion, Koivukujan, Linjakadun ja Harjanteentien alueiden maanomistajille aletaan lähipäivinä postittamaan maankäyttösopimuksia vaiheen 3 runkolinjan toteutusta varten. Sopimusten mukana tulee karttaliite, johon on merkitty putkien ja pumppaamoiden alustava, suunnittelutarkoituksiin käytetty reitti. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli suunniteltu linjaus ei ole mielestäsi mahdollinen, järkevä, tai muuten hyväksyttävissä oleva. Katsotaan yhdessä parempi, jokaista osapuolta tyydyttävä sijoituspaikka.