Lisätietoa

Lisätietoja vesiasioista

Va. vesihuoltojohtaja Marita Honkasalo, Hyvinkään vesi

marita.honkasalo@hyvinkaa.fi
p. 040 745 4915

Ilkka Juva, Uudenmaan ympäristökeskus

ilkka.juva@ely-keskus.fi

p. 020 490 3120

Anomus vanhojen likakaivojen jättämiseksi maahan

Anomusmalli, jonka pohjalta voi anoa Ympäristökeskukselta vanhojen kaivojen jättämistä maahan kun liityt Osuuskunnan viemäriin.

Lataa malli tästä linkistä.

Karttakuva runkolinjasta

Tästä linkistä saat ladattua yleissuunnitelmakartan runkolinjan putkien reitistä. Suunnitelman jälkeisiä muutoksia, jotka on erikseen maanomistajien kanssa sovittu, ei ole karttaan päivitetty.

Vaiheiden 1-2 kartta.

Vaiheen 3 (Ahdenkallio, Koivukuja, Harjanteentie, Linjakatu) kartta ja toiminta-alueen rajat.

Vaiheen 4  kartat näet näistä linkeistä:

Palopuro 1

Palopuro 2

Uusikylä

Haapasaarentie 1

Haapasaarentie 2

Kaukas 1

Kaukas 2

Kaukas kyläkeskusta