Lisätietoa

Vuosikokous 19.8.2020

Vuosikokouspöytäkirja

Liite 2

Liite 3

Anomus vanhojen likakaivojen jättämiseksi maahan

Anomusmalli, jonka pohjalta voi anoa Ympäristökeskukselta vanhojen kaivojen jättämistä maahan kun liityt Osuuskunnan viemäriin.

Lataa malli tästä linkistä.

Karttakuva runkolinjasta

Tästä linkistä saat ladattua yleissuunnitelmakartan runkolinjan putkien reitistä. Suunnitelman jälkeisiä muutoksia, jotka on erikseen maanomistajien kanssa sovittu, ei ole karttaan päivitetty.

Vaiheiden 1-2 kartta.

Vaiheen 3 (Ahdenkallio, Koivukuja, Harjanteentie, Linjakatu) kartta ja toiminta-alueen rajat.

Vaiheen 4  kartat näet näistä linkeistä:

Palopuro 1

Palopuro 2

Uusikylä

Haapasaarentie 1

Haapasaarentie 2

Kaukas 1

Kaukas 2

Kaukas kyläkeskusta