Ajankohtaista

10.8.2020 Vuosikokous

Ritasjärven vesiosuuskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 19.8.2020 klo 18 Knehtilän tilalla osoitteessa Haapasaarentie 75.

Kutsut jäsenille on lähetetty postitse.

Tervetuloa!

15.4.2020 Vuosikokous

Ritasjärven vesiosuuskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään erikseen sovittuna ajankohtana koronatilanteen ohjeistukset huomioiden.

15.4.2020 WSP-riskinarviointi

Ritasjärven vesiosuuskunnalle on laadittu yhteistyössä terveystarkastajan kanssa WSP-riskinarviointi.

WSP (water Safety Plan) on talousveden turvallisuutta uhkaavien riskien hallintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa turvallisen talousveden jatkuva saatavuus.

Terveydensuojelulain 20 §:ssä säädetään, että talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Terveydensuojelulain 2 §:n 2 momentissa on säädetty, että elinympäristöön vaikuttavan toiminnan harjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä (omavalvonta). 

Riskinarvioinnissa suurimmaksi tunnistetuksi riskiksi nousi juomaveden saastuminen ulkoisen toimijan toiminnan johdosta tapahtuvan putkirikon yhteydessä. Valvontatutkimusohjelma on päivitetty vuosille 2020 – 2024.

7.2.2020 Etäluettavat vesimittarit

Vesiosuuskunnan hallitus on hyväksynyt suunnitelman elinkaarensa päähän tulleiden vesimittareiden korvaamisesta etäluettavilla mittareilla. Vesimittareita tullaan vaihtamaan vanhimmasta päästä alkaen eli ensimmäisenä v.2021 aikana vaihdetaan mittarit Ridasjärven alueelta. Mittarin vaihdosta aiheutuva kustannus tullaan keräämään kiinteistöiltä etupainotteisesti vuosien 2020-2021 aikana.

Halutessasi voit päivittää kiinteistösi vesimittarin Vilkase Oy:n etäluettavaan mittariin jo nyt.

Vesimittarin vaihtaminen maksaa n. 300€. Kustannus muodostuu vesimittarin hankintakulusta sekä mittarin asennuksesta.

Kiinteistölle voidaan myös luoda omat käyttäjätunnukset etälukupalveluun. Palvelun avauskustannus on 55€ ja 1,50€/kk (alv. 0%). Käyttäjälle luodaan omat tunnukset oman mittarin etälukua ja seurantaa varten.

Ilmoita halukkuudestasi etäluettavan mittarin hankintaan vesiosuuskunnalle ja sovitaan mittarin asennusajankohdasta.

Yhteydenotot: Mauri Mikkola p. 044 360 9882

1.1.2020

Ritasjärven vesiosuuskunnan hallitus toivottaa kaikille hyvää ja menestykästä uutta vuotta 2020!